Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is voor de continuïteit van onze activiteiten.

Persoonsgegevens worden daarom bijvoorbeeld niet opgeslagen. Wij houden ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ageviewers biedt tal van privacyvoordelen ten opzichte van ‘traditionele controle’. Allereerst mist het verstrekken van persoonsgegevens binnen traditionele controle doel. Het leidt immers nauwelijks tot naleving van de Drank- en Horecawet. Binnen Ageviewers leidt het juist wél tot naleving van de wet.

De operators hebben daarbij geen enkel zicht op welk leeftijdsgebonden product waar verkocht wordt. Het is nagenoeg uitgesloten dat een koper door een voor hem of haar bekende gecontroleerd wordt. Het systeem is daarbij, dit in tegenstelling tot traditionele controle, aan het controleregime van het College Bescherming Persoonsgegevens onderworpen.

Daarbij mogen we de privacy van kassamedewerkers niet vergeten. Omdat het kopen van alcohol door minderjarigen niet lukt, haken jongeren af waar Ageviewers geïnstalleerd is. Inbreuk op de privacy van caissières (bijv. door intimidatie of agressie) wordt zodoende zeer effectief voorkomen.

CMS Derks Star Busmann adviseert Ageviewers al sinds de ontwikkelingsfase op het terrein van privacy. Zie hier waarom Ageviewers voor consumenten een aanzienlijke verbetering van hun privacy betekent (link naar de bijlage van dit email).

Voor meer informatie:  T +31(0)76 522 29 55
Hollandsche Exploitatie Maatschappij BV |  Postbus 1196, 4801 BD Breda

upload/image/126210487.jpg