Teleconnect / Beursnotering

De moedermaatschappij van de Hollandsche Exploitatie Maatschappij / Ageviewers, het in de VS genoteerde Teleconnect Inc., laat via een beusrnotering belangstellenden deelnemen in het bedrijf. 

Steeds meer mensen keren zich af van producten die ook schade of leed berokkenen. Zo geniet windenergie in steeds meer kringen de voorkeur boven energie uit kolen en smaakt ‘eerlijke’ koffie gewoonweg beter. Logisch dat er vandaag de dag steeds meer wordt geïnvesteerd in sectoren of bedrijven, die meer voor ogen hebben dan alleen financieel gewin. Bedrijven die tot de verbeelding spreken, omdat zij nadrukkelijk ook het maatschappelijk belang dienen.

Met de verantwoorde verkoop van alcohol en het hierdoor beschermen van de meest kwetsbaren in de samenleving, onze jeugd, is een enorm maatschappelijk belang gediend. Traditionele controle laat zich hiermee onmogelijk verenigen, zo wijst ieder nalevingsonderzoek in binnen- en buitenland al  sinds de jaren negentig uit. De verspreiding van ‘Ageviewers’ is daarmee een zaak van en voor ons allemaal geworden. Het rendement, maatschappelijk of economisch, is er voor iedereen.

Na het ontwikkelen en beschikbaar stellen van het systeem, hebben wij er daarom via een beursnotering voor gezorgd dat álle belanghebbenden kunnen deelnemen in het bedrijf. Van grootwinkelbedrijf tot particulier, wat voor achtergrond dan ook, iedereen kan inspraak verwerven en bijdragen aan een krachtig collectief om de verantwoorde verkoop van alcohol te bevorderen.

upload/image/100434109.jpg