09-03-2016

Rechter veroordeelt supermarktbranche

Rechter veroordeelt supermarktbranche voor kartel op het gebied van leeftijdscontrole

Breda, 9 maart 2016.

De rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat supermarktketen Jumbo en brancheorganisatie CBL het kartelverbod hebben geschonden.

De schending bestaat uit het maken van afspraken die de strekking hebben om het gebruik van het Ageviewers-systeem in de supermarktbranche uit te sluiten. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat CBL en Jumbo schadeplichtig zijn jegens de exploitant van het Ageviewers-systeem, de Hollandsche Exploitatie Maatschappij (HEM). CBL en Jumbo zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de door Ageviewers geleden schade. Voor meer informatie, zie hier het gehele vonnis:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:2480

Reactie Ageviewers

Wij zijn erg blij met het vonnis. Het legt naar ons oordeel een omvangrijk moraliteits- en complianceprobleem bloot bij partijen als Albert Heijn en Jumbo. Hun activiteiten blijken helemaal niet gericht op het terugdringen van de verkoop van alcohol en tabak aan kinderen. Er zijn branche breed verboden afspraken gemaakt om de invoering van het enige effectieve leeftijdscontrolesysteem - Ageviewers - tegen te houden. Om dit tegenover het publiek en de politiek te kunnen verantwoorden verspreidde de branche doelbewust allerlei valse informatie over Ageviewers. Mede door deze aanhoudende stigmacampagne heeft ons bedrijf enorme schade geleden. Binnenkort zal in verband hiermee een juridische procedure worden gestart waarin de schade zal worden vastgesteld die de branche ons moet vergoeden.

Wij zullen verder alles in het werk stellen om onze controleactiviteiten te hervatten.

Rol overheid

Naar aanleiding van het vonnis kan de overheid adequate maatregelen nemen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bijvoorbeeld kan hoge boetes opleggen aan het CBL en haar leden. Mogelijk is ook een rol weggelegd voor het Openbaar Ministerie en kunnen de verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk worden vervolgd. 

Ook het ministerie van VWS kan nu doorpakken. Het mantra van staatssecretaris Van Rijn is steeds geweest dat het aan de markt zelf is om de controleproblematiek op orde te brengen. In het licht van dit vonnis is dit standpunt volstrekt onhoudbaar geworden. Dat komt onder meer omdat de rechtbank heeft bepaald dat de CBL-Code “Verantwoorde Alcoholverkoop in de supermarkt” nietig is. Ageviewers roept de politiek daarom op om zonder verdere vertraging wettelijke maatregelen te nemen zodat de inzet van ineffectieve leeftijdscontrole voorgoed onmogelijk wordt gemaakt. Rol Alcohol- en tabaksindustrie Onlangs is gebleken dat vanuit de tabaksindustrie wordt betaald voor de inzet van ineffectieve leeftijdscontrole in de detailhandel. Dit terwijl tabaksfabrikanten juist claimen er alles aan te willen doen om de verkoop van tabak aan kinderen te voorkomen. 

Daarom roepen wij partijen als Philip Morris op vanaf nu de inzet van het bewezen effectieve Ageviewers binnen hun distributiekanalen financieel te gaan ondersteunen.

Hetzelfde geldt voor alcoholproducenten als Heineken, Bacardi en Diageo. Zij hebben in het verleden kenbaar gemaakt zich ernstig zorgen te maken over de verkoop van hun producten aan kinderen. Ook zij kunnen nu het verschil maken door Ageviewers te gaan ondersteunen en te bevorderen dat het systeem internationaal wordt ingevoerd binnen hun distributiekanalen.

upload/image/140233459.jpg