03-10-2012

Gemeentelijk toezicht is geen papieren tijger

Den Helder - Een supermarktketen die tevens een slijterij exploiteert en meerdere filialen heeft, kan boetes en mogelijk een preventieve dwangsom tegemoet zien.

Reden is dat de leidinggevende afwezig was in de slijterij op zaterdagavond 22 september, zo meldt de gemeente.

Controle
Om welke supermarkt het gaat, wil de gemeente niet zeggen. De controle werd specifiek uitgevoerd op tijdstippen dat jongeren hun inkopen doen en het was niet de eerste keer dat de supermarkt in de fout ging. Na al een waarschuwing te hebben ontvangen, volgen nu boetes variërend van 680 tot 2700 euro. Ook wordt onderzocht of het bedrijf een preventieve dwangsom kan worden opgelegd.

Lage drempel
Bij de supermarktketens met meerdere filialen en inpandige slijterijen is het vaak een leeftijdsgenootje van rond de 17 tot 19 jaar die zelfstandig de slijterij bedient. Uit de praktijk blijkt dat dit de drempel tot het kopen van sterke drank door jongeren verlaagt.

Strenge handhaving
De gemeente treedt al enige tijd streng op tegen slijterijen die de regels niet naleven. Bij winkeliers heerst nog wel de gedachte dat aanwezigheid van de leidinggevende in de supermarkt voldoende is. Dit is echter niet het geval omdat er dan geen toezicht is op de alcoholverkoop.

Drank-en Horecawet
De gemeente Den Helder zet heel stevig in op het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren. Daarom loopt ze zelfs voor op de wijziging van de Drank- en Horecawet per januari 2013 door nu al eigen toezichthouders in te zetten.

Bron: Den Helder Actueel

upload/image/140233459.jpg