06-12-2012

Belangrijke verklaring over 'Privacy en Ageviewers' door deskundigen

Het belang van privacybescherming en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft centraal gestaan bij de inrichting van processen bij cliënte...

Lees hier het hele artikel.

upload/image/140233459.jpg