26-09-2015

AGEVIEWERS STAAKT LEEFTIJDSCONTROLE ALCOHOL EN TABAK

Het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers wordt voorlopig van de Nederlandse markt gehaald. Wij zien ons hiertoe genoodzaakt vanwege afspraken binnen de supermarktbranche die zich richten tegen de implementatie van het systeem. 

In verband hiermee is inmiddels een juridische procedure op mededingingsrechtelijke gronden aangespannen tegen twee bij deze afspraken betrokken organisaties.

Ageviewers werd in 2007 ontwikkeld om effectieve leeftijdscontrole bij de verkoop van alcohol en tabak in de detailhandel mogelijk te maken. Supermarktorganisatie C1000, thans Jumbo, kondigde kort hierna aan het systeem landelijk te zullen invoeren. Argos zendt zaterdag 26 september om 14:00 uur op NPO Radio 1 een reconstructie uit van de feiten en omstandigheden die ertoe hebben geleid dat C1000 de introductie stopzette en het systeem bij geen van de grote supermarktorganisaties werd geïmplementeerd.

De leeftijdscontrole-activiteiten worden op 30 september 2015 gestaakt. Voor alle medewerkers is ontslag aangevraagd. Wij blijven de ontwikkelingen in de Nederlandse markt en politiek volgen en zullen een herintroductie van het systeem overwegen zodra hiertoe aanleiding bestaat.

Voor vragen en reacties:

Tel: 076-5222955 (maandag t/m vrijdag, 9:00u - 17:00u) Info@ageviewers.com

upload/image/140233459.jpg