In een publicatie in het gezaghebbende ‘Journal of studies on Alcohol and Drugs’ wordt aangetoond dat verstrekkers van alcohol en tabak de naleving van leeftijdsgrenzen gemakkelijk op orde kunnen brengen door hun leeftijdscontroleaanpak te wijzigen. De beschikbaarheid van alcohol en tabak voor jongeren kan zo snel en effectief worden teruggedrongen en van handhavingsproblemen hoeft helemaal geen sprake te zijn.

upload/image/134124208.jpg