• Is Ageviewers geen enorme inbreuk op privacy?

  Nee, integendeel. In de ontwikkeling van Ageviewers heeft privacy centraal gestaan. Wij zijn dan ook bijgestaan door een team van privacy specialisten (CMS Derks Star Busmann). Het belang van privacy heeft er juist toe geleid dat het systeem uitgevoerd is zoals het is: dat er géén beeldinformatie kan worden opgeslagen; dat er altijd toestemming wordt gevraagd voor het starten van leeftijdscontrole.

  Dit, in tegenstelling tot andersoortige camera – of controlesystemen, waarbinnen bovendien beelden worden geregistreerd (!), denk aan het pinnen, bij het tanken, in de binnenstad zijn, in een bank, etc. Of zoiets simpels als boodschappen doen in een supermarkt waar gebruik wordt gemaakt van een bonuskaart.
  Daarnaast: Leeftijdscontrole-op-afstand is het enige systeem waarin de communicatie van gegevens tot een goed resultaat leidt. En juist dat degradeert traditionele systemen tot systemen waarin persoonsgegevens feitelijk nodeloos over de toonbank gaan. Dat heeft wél met inbreuk te maken.

 • Waar moet het nalevingspercentage liggen om met enige zekerheid een drempel op te werpen voor de jeugd?

  Nalevingspercentages moeten veel hoger liggen dan menigeen denkt om een drempel van betekenis voor jongeren op te kunnen werpen. Als het bijvoorbeeld gewenst is dat in een dorp met 5 verkooppunten 3 van de 4 jongeren zonder alcohol thuiskomen na een rondje winkelen, zal het nalevingpercentage in dat dorp rond de 95% moeten liggen. Maar goede naleving alleen is volstrekt onvoldoende. Een evenzo relevant vraagstuk is hoe je voorkomt dat in de resterende 5% van de winkels niet volop alcohol of tabak aan kinderen wordt verkocht. Binnen het traditionele leeftijdscontrolenetwerk kan dit niet worden voorkomen en binnen het Ageviewers netwerk wel. Lees HIER over de wetenschappelijke analyse van het probleem en de manier waarop Ageviewers dit oplost. (link naar artikel JSAD).

 • 90 of 95%? Vergt dat geen enorme stijging in compliance ten opzichte van wat nu gemeten wordt?

  Dat klopt. Een stijging van 20 naar 40% compliance lijkt misschien significant, omdat 40% twee keer zo hoog is. In de praktijk betekent 40% echter niet veel meer dan dat nog steeds meer dan de helft van de 15-jarigen in één keer slaagt om drank te kopen! En dat het restant met zekerheid in 2 pogingen zal slagen…
  Kinderen springen heel praktisch om met nalevingpercentages: ze bezoeken als dat nodig is gewoon een winkeltje extra. Pas boven de 90% naleving gaat iedere procent winst extra hard tellen.

 • Hoe staat het publiek er tegenover?

  Betrokken en welwillend. Dat bleek wel tijdens de introductie in slijterijen, waar praktisch iedereen (ca. 90%) onmiddellijk bereid was om mee te werken. In ongeveer 8% van de andere gevallen werkten de klanten mee, nadat de winkelier één of meer vragen beantwoord had. In ca. 2% van de gevallen werkten de klanten niet mee. Dat is in vergelijking tot de invoer van andere systemen te verwaarlozen.

 • Wat kost Ageviewers?

  Dankzij de hoge mate van automatisering zijn de kosten van Ageviewers bijzonder laag gebleven. Deze bedragen voor de gemiddelde supermarkt ongeveer 1,5 promille (!) van de omzet, waarvoor zowel de verkoop van tabak, alcohol als kansspelloten in volwassen banen wordt geleid. De Staat betaalt mee aan de kosten van Ageviewers: ze zijn aftrekbaar van de winst waarover vennootschapsbelasting moet worden betaald.

  Percentueel liggen de kosten voor slijters iets hoger, maar bedragen in de praktijk nooit meer dan enkele tientjes per week.

  Wilt u weten hoeveel Ageviewers in uw winkel kost: vraag een offerte aan bij Sander Sciarone, onder nummer 076-5222955.

upload/image/120692419.jpg